En BERIGELSE til dagens debat

Sjældent velanmeldt værk om Muhammad, og hvem han med tiden er blevet, er fremragende indføring i muslimsk kultur og idehistorie. Vi bringer et eksklusivt uddrag fra Jakob Skovgaard-Petersens forord.

MUSLIMERNES MUHAMMAD - OG ALLE ANDRES er i klubben nu.

"Muhammad er over os. Gennem de sidste 25 år har danskerne været optaget af islams profet – fordi vi har været optaget af islam. Koranvers flyver igennem den offentlige debat. Almindelige danskere ved, at der er forskel på sunni og shia. Arabiske begreber som taqiyya og ijtihad refereres mystisk og betydningsfuldt af offentlige debattører. . I centrum af det hele står Muhammad.

Muhammad har mærket os. I 2005-2006 indtraf Danmarks største udenrigspolitiske krise i nyere tid, centreret om profeten Muhammad, og Danmarks renommé er mange steder i udlandet stadig knyttet til denne og lignende affærer. Siden år 2001 har spørgsmål om indvandring og islam stået helt centralt ved de danske folketingsvalg. På den måde har Muhammad også delt os.

Muhammad er iblandt os. I 2017 var Muhammad det mest almindelige drengenavn i England og i Malmø. Også i Danmark vil Muhammad være navnet på en ven eller klassekammerat i de yngre generationer. Muhammad er blevet et dansk drengenavn.

Muhammad er vigtig. Få mennesker har haft så stor en betydning i historien som Muhammad – det skulle da lige være Jesus. Religioner med hen ved fire milliarder tilhængere er vokset frem af deres lære og eksempel og har domineret verdenshistorien igennem hen ved 1500 år. Imperier har bredt sig, og krige er kæmpet med dem som centrale symboler. Snesevis af lande identificerer sig selv som islamiske, også i det 21. århundrede.

Men Muhammad har ikke bare formet historien – den har også formet ham: Ligesom Jesus har han en lang fortolkningshistorie, hvor hver tidsalder har fundet sine idealer i ham. Han har været set som de fattiges beskytter og som de riges bevarer, som model for mandsdominans og for kvindekamp, som lidende og som sejrende, som krigsherre og som fredsfyrste.

Den historie er ikke kendt i Danmark, men det er dén, der skal fortælles her. Og det skal den ud fra den grundlæggende opfattelse, at en religion ikke er fiks og færdig, når grundlæggeren dør. Da skal den først til at formes. Og i løbet af de næste generationer får religionen sin lære, sine love, sine ritualer, sit præsteskab, sin teologi, sine templer og sin kunst. Kort sagt: institutioner, som skaber stabilitet og forudsigelighed, men som også selv løbende forandres og måske en dag dramatisk reformeres. Med tiden udvælger dens udøvere skriftsteder og fortolker episoder i stifterens liv på måder, som også gennemgår udviklinger. Denne bog er den første bog på dansk om disse udviklinger. Det er ikke en bog om Muhammad, som han virkelig var, men om Muhammad, som han løbende blev. Muhammads betydning i dag er resultatet af historiske forandringer, af stabile tolkninger og nytolkninger.

Det gælder både for muslimer og ikke-muslimer. Det vestlige Europa – og før det det kristne Mellemøsten – har en lang tradition for at udlægge Muhammad. Og eftersom verden er forbundet, har muslimer måttet forholde sig til ikke-muslimers udlægninger, som dermed også har fået indflydelse – positiv eller negativ – på muslimernes egne fortolkninger.

Det så man især i århundrederne efter islams tilblivelse, og med kolonialisme og modernisering igen fra 1800-tallet og frem. I takt med den muslimske indvandring i Vesten er den gensidige påvirkning i dag spidset til. For er der noget, vi har set de seneste år, så er det, at der er sprængstof i Muhammad. Ikke bare for nogle muslimer, men også for ganske mange ikke-muslimer, som tilskriver ham stor indflydelse på den ene eller den anden måde. Muhammad er selvfølgelig først og fremmest vigtig for muslimer. Men de ejer ham ikke. De er heller ikke enige om ham – faktisk strides de om ham. Denne interne muslimske kamp om Muhammad er væsentlig for os alle. Muhammad er kort sagt alt for vigtig at overlade til muslimerne. Eller til antimuslimerne. Der er brug for, at vi alle ved noget om Muhammad og de historiske udviklinger, der har gjort ham til den, han er i dag. Muhammad er verdenskultur og dermed alles. Derfor bogens titel.

Hvad er det så, en velorienteret dansker bør vide om Muhammad? Og hvad skal advokaten, læreren, forlæggeren, journalisten, pædagogen, sagsbehandleren og enhver anden, der professionelt omgås muslimer, vide om den mand, de troende så tydeligt ser så meget godt i? Det er et spørgsmål, jeg igennem mange år har diskuteret med kolleger i ind- og udland. Bogen her er mit bud på et svar."

- Jakob Skovgaard-Petersen