Litterære bilture - en føljeton

Flyene flyver ikke. Verden er halvt lukket ned. Hvornår må vi myldre ud igen? Vi ved det ikke. Men der er råd for det meste. Danmark er et dejligt land. Skabt af smukke landskaber, formet af vejret og historierne.

Vi kører med ulykkelig kærlighed, med baskende fuglevinger, et kirketårn der vender forkert, og med to unge brødre, der går planløst over en mark.

De næste uger guider vi dig til BILTURE I DANMARK med tilhørende litterære oplevelser. I dag kører vi fra Faaborg til Svendborg. Vi kører med ulykkelig kærlighed, med baskende fuglevinger, et kirketårn der vender forkert, og med to unge brødre, der går planløst over en mark.

Del 2. Fra Faaborg til Svendborg

Det rolige, vuggende hav er altid lige om hjørnet. Strandengene, hatbakkerne, det lave vand, vige og bugter. Fyn er så fin, og i dag kører vi fra Faaborg til Svendborg. Undervejs læser vi bl.a. H.C Andersen, Jonathan Franzen og Malte Tellerup.

Vi Starter i Faaborg. Byen der stadig præges af gamle bindingsværkshuse, middelalderlige byporte og det berømte klokketårn, der giver dig udsigt over hele det sydfynske øhav.

På museet Den Gamle Gård bliver en glemt romance vakt til live. Her ligger artefakter fra Riborg Voigt og hvisker til dig. De hvisker om en gammel kærlighed.

På Faaborg museum, der i sig selv er et arkitektonisk hovedværk i dansk nyklassicisme, kan du se på hovedværker fra Bondemalere. En sammenslutning af kunstmalere bl.a. bestående af Fritz Syberg, Peter Hansen og Anna Hansen, der repræsenterede en kunst, der lagde afstand til det hektiske, forlorne liv i storbyen. Helt i trit med andre kunsterkolonier i slutningen af 1800-tallet, insisterede Bondemalerne på det naturlige, på friheden, på dyrkelsen af kunsten og på hjemmet og naturen som et gesamtkunstwerk.

De er min eneste Tanke, mit Alt, og et Digterhjerte banker dybere, end noget andet!

På museet Den Gamle Gård bliver en glemt romance vakt til live. Her ligger artefakter fra Riborg Voigt og hvisker til dig. De hvisker om en gammel kærlighed. Riborg Voigt var nemlig H.C Andersens første og største kærlighed. Med vanlig tro for ulykkens vingesus, kastede H.C Andersen sin kærlighed på den allerede forlovede Riborg. Riborg med de brune øjne. I en række breve fra H.C Andersen til Riborg skrevet i løbet af 1830, kan vi følge forelskelsen:

”De er min eneste Tanke, mit Alt, og et Digterhjerte banker dybere, end noget andet! Jeg troer at have læst i Deres Sjæl og dette har givet mig et Mod jeg aldrig før besad. Elsker De virkelig den anden nu, saa tilgiv mig.”

Læs:

Erland Porsmose: FRITZ SYBERG

Porsmose er historiker, og han har skrevet en smuk biografi om Fritz Syberg. Syberg der var en del af bondemalerne, Syberg der var evigt forbundet med Johannes Larsen. Syberg der havde en voldsom barndom: en far der blev skoldet ihjel ved en ulykke på et brændevinsbrænderi. En mor der derefter blev gift med en fordrukken skomager, der ikke bare pudsede sko men også trak familien endeligt helt med ned i mørket. Bondemaler, vitalist, modernist. Syberg var det hele, og Porsmose skildrer ham levende og fint i den smukt illustrerede biografi.

H.C. Andersen: LEVNEDSBOG

H.C. Andersen var 27 år gammel da han i 1832 påbegyndte sine erindringer, der dækker perioden fra hans fødsel og til 1831. I bogen skriver H.C. Andersen om sin fødsel og barndom i Odense, om rejsen til og opholdet i København, om sine ophold på latinskolerne i Slagelse og Helsingør - og om sin forelskelse i Riborg Voigt. 

Der skal sørges for, at de flyvende og de skrivende forbliver centralt i verden og bevidstheden.

Fra Faaborg følger du hovedvej 44, og kommer forbi Nakkebølle gods. En herregård der har sine rødder helt tilbage til 1200-tallet. Hvis du kører ad Østergyden og af Sanatorievej, kommer du også til et af de store tuberkulosesanatorier der blev opført mange steder i Danmark i starten af 1900-tallet. Her ser du også Nakkebølle Fjord, hvor der efter et naturgenopretningsprojekt i 2003 blev skabt en sø, der er en af Fyns største og mest fuglerige.

Læs:

Jonathan Franzen: LÆNGERE VÆK

Din indre ornitolog kommer til at dirre af harme over meningsløst fuglekrybskytteri. Jonathan Franzen er bedst kendt i Danmark for romanen FRIHED, der kom på dansk i 2011, men han har også skrevet essays. I essaysamlingen LÆNGERE VÆK kombinerer han sin bekymring for truede fuglearter med sin begejstring for skønlitteratur. Der skal sørges for, at de flyvende og de skrivende forbliver centralt i verden og bevidstheden, det er det, der er den underliggende dagsorden i essaysamlingen.

De troende vender blikket mod øst, mod øst hvor Jesus vil gøre sin ankomst som solopgangen fra det høje.

Efter fuglekiggeriet fortsætter du til Fjællebroen og hopper lige ned i en tidslomme med fiskeri, lystbådehavn og en gammel gæstgivergård. Så kører du til Urbølle, hvor kirketårnet vender mod nord. Ja, det vender mod nord. I næsten alle danske kirker vender kirketårnet mod vest. For de troende vender blikket mod øst, mod øst hvor Jesus vil gøre sin ankomst som solopgangen fra det høje. Gøre sin ankomst for 'at dømme levende og døde.' Derfor er tårnet placeret i modsat retning. Bare ikke i Urbølle.

Han skriver på det sprog, som englene taler om søndagen.

Derefter kører du til Hundstrup. Her blev Mads Hansen født i 1834. Mads Hansen som vi vel nærmest kan give prædikatet fynsk nationaldigter. Han har bl.a. skrevet sangen Opvåvni:

Fo' ajle di små blomster da" dov æ' te' i år,

å fovle, de' æ' ette te' å se'e,

så fin å frisk å faver som bø'eskovi står,

dæ' te' ha' je' ajler før set le'e;

å hvo' je' ve'er ø'et hen, je' ser så sa,re tej,

de'løvter så fo'u'erle her e'e i mit sej.

Je' mærker i år,

i Danmark æ' de' vår, -

de'løvter så fo'u'erle her e'e i mit sej;

naturen æ' fo'a're, e'er je' ha' vårren blej.

Jo, han skriver på det sprog, som englene taler om søndagen.

Så kører du ad Mynderupvej, Stågerupvej og Rødmevej til Skjoldemose, hvis hovedbygning er helt tilbage fra 1662. Fortsæt af Egebjergvej, Alpevej og Nielstrupvej til Ollerup, og drej til højre ad hovedvej 44 forbi Gymnastikhøjskolen. Den blev oprettet af Niels Bukh i 1920 som Danmarks første idrætshøjskole.

Turen bliver en rejse igennem et gammelt landbrugslandskab under hastig forandring og igennem en familiehistorie fuld af brud og tab.

Fortsæt af 44’eren til Vester Skerning og bliv overvældet af sydfynsk landsbyidyl.

Læs:

Malte Tellerup: MARKLØS

Titlen er en gammelt udtryk for at gå planløst over en mark, uden at følge stier eller skel. To unge brødre, Malte og Emil, er på Sydfyn til stor fødselsdag hos deres far, som de sjældent ser. De griber en hovedkulds, vild idé og beslutter at begive sig til fods fra farens hus til den landsby på Vestfyn, hvor deres mors familie stammer fra, Tellerup. Turen bliver en rejse igennem et gammelt landbrugslandskab under hastig forandring og igennem en familiehistorie fuld af brud og tab. Undervejs ser de, hvordan en ny natur vokser frem, der hvor landsbrugskulturen er forsvundet, men hvad vokser frem i ruinerne af de gamle familiemønstre?

Du ender i Svendborg. Den gamle by på bakkeskråningen.

Fra Vester Skerninge kører du af Margueritruten, åh den smukke rute, til Rantzausminde, forbi Hvidkilde der blev opført i 1550 så videre af 44’eren til du ender i Svendborg. Den gamle by på bakkeskråningen.

Du har kørt 63 km plus det løse. Du er glad.  

Ovenstående biltur er fra bogen BILTURE I DANMARK.

Læse-anbefalingerne er fra skribentens egen hjerne.

Læs første del af den kørende føljeton.