Mageløst bogværk om trykkefriheden

Det er sjældent, at den danske kritikerstand samler sig entydigt begejstret. Men med mammutværket GROV KONFÆKT er alle enige: en uomgængelig, velformidlet og fremragende bog om tre vilde år i dansk historie.

I 1770 afskaffede den egentlige magthaver i Danmark, J.F. Struensee censuren og indførte trykkefriheden. Det gik ikke stille af. Der begyndte at udkomme et væld af pamfletter, hvori alverdens aktuelle emner blev taget op: politik, lavsforhold, sædelighed, kongen, dronningen, forholdene ved hoffet, alt kunne skrives, alt kunne gøres til gengæld for en pamflet. Det gav på kort tid anledning til en helt ny og ukendt offentlighed. Her blev der ikke lagt fingre imellem. Der blev skrevet med store bogstaver, der blev hånet og injurieret, skældsord, krænkelser og fornærmelser stod på siderne og fløj gennem luften på en måde, som ikke giver internettet noget efter. Titlen GROV KONFÆKT er taget ud af denne sammenhæng: "Grove Folk skal have Grov Konfækt". Og det fik de!

Pamfletter og sociale medier

De tre professorer, Ulrik Langen, Frederik Stjernfelt og Henrik Horstbøll, skaber en stringent sammenhæng mellem vores tid og fortiden, som al historieforskning gør, når det fungerer bedst. De skriver om 1700-tallets fake news og drager analogier mellem pamfletternes hastige udkommelser og vores tids heftige debattråde. Og man må uværgerligt spørge sig selv under læsningen: hvordan står det egentligt til med ytringsfriheden i dagens Danmark? Har internettet givet folket en fri stemme, eller er det blevet en folkedomstol, hvor globale firmaer censurerer frie ord, og krænkelseskulturen sorterer i, hvilke ytringer der er gangbare eller ej? Det er en af de største diskussioner i vor tid, hvor vi hylder ytringsfriheden, men samtidig fordømmer den.

Går vi med GROV KONFÆKT 250 år tilbage i tiden, finder vi en lomme i Danmarkshistorien med fuldkommen ytringsfrihed. For d. 14. september 1770 indførte Christian d. 7 og hans livlæge Struensee pludselig trykkefrihed. De næste tre år væltede nye skrifter frem. Og spørger man en bogens tre forfattere, professor Frederik Stjernfelt, er der klare paralleller mellem Trykkefrihedstiden og og vores tid:

"Lighederne mellem Trykkefrihedtiden og internettets tidsalder er slående." Siger Stjernfelt til Gyldendal. "I begge tilfælde har vi en ny mediesituation, som bevirker, at aktører, der ikke før har kunnet udtrykke sig, pludselig får nye muligheder."

Små trykkerier piblede frem i København og eliten mistede kontrollen over bogmarkedet, hvor høj som lav endelig kunne komme til orde. I Berlingske skriver Bent Bludnikow, at GROV KONFÆKT er "en forrygende bog, der viser hvad der sker, når alt bliver tilladt." De tre forfattere beskriver ifølge anmelderen "en forrygende periode i vort lands historie med overskud, indsigt og litterær fornemmelse. De sjældne seks stjerner fra denne anmelder er velfortjente."

Forbilledelige formidlingsevner

Trykkefrihedstiden blev et eventyrligt eksperiment i stor skala. Hvad skete der, da en europæisk stat pludselig gav ordet frit og fjernede al censur? Det kom ikke til at gå stille af på en måde, som ikke giver tonen i den moderne debat noget som helst efter. Og netop sammenhængen mellem dengang og i dag fremhæves af Kristelig Dagblads anmelder Kristian Østergaard:

"Forfatternes mest interessante pointe er ligheden mellem trykkefriheden og internettet. I begge tilfælde får høj og lav mulighed for aktivt at deltage i den offentlige debat uden redaktionel mellemkomst. Begge mediesituationer giver også rum for hidtil usete muligheder for fake news, hurtig rygtedannelse, planlagte politiske spinkampagner - meget langt fra idealer om rationel debat. Samtidig er der ingen tvivl om, at både trykkefriheden og internettet har betydet en stærk udvidelse af adgang til både debat, information og oplysning for mange mennesker, der ikke tidligere havde det. GROV KONFÆKT er en prægtig præstation af en afgørende periode i Danmarkshistorien, som vi slet ikke er færdige med."

I Politiken er Jes Stein Pedersen så begejstret, at det bliver til sjældne seks hjerter og en noget nær en kærlighedserklæring:

"Det smagfuldt tilrettelagte bogværk, som kandiderer til en pris for fornemt boghåndværk, er i et særklasse vellykket eksempel på humanistisk grundforskning. Kulturhistorisk folkeoplysning skrevet og illustreret, så alle kan være med uden at gå på kompromis med ambitionen om at levere noget ypperligt. Danmarks første frie debattører har fået deres plads i historien, og sikke en plads!"

GROV KONFÆKT er idehistorie, politik, socialforskning, kunst - og kulturhistorie i en imponerende magiterning.

GROC KONFÆKT er i klubben nu.